Psychoanaliza

Psychoterapia psychoanalityczna


Strona główna
O psychoanalizie
Kontakt
Facebook
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Księgarnia psychoterapeutyczna

Witam

Nazywam się Łukasz Mikuś. Mieszkam i pracuję w Łodzi. Zajmuję się psychoterapią psychoanalityczną osób dorosłych i młodzieży. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Łódzkiego Inkubatora Psychoanalitycznego.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem najpierw w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczych, edukacyjnych oraz socjoterapeutycznych, a następnie w pracy z dorosłymi w poradniach zdrowia psychicznego. Obecnie przyjmuję prywatnie, jak również współpracuję z Oddziałem Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego w łódzkiej poradni "Ego". Utrzymuję także kontakt z krakowskim Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F. Moje zainteresowania psychoterapeutyczne lokują się w obszarze głębokich zaburzeń osobowości.

 

Oferuję pomoc w formie:

- konsultacji, tj. jednego lub kilku spotkań, mających na celu określenie obszaru i stopnia trudności emocjonalnych, po których proponowany jest adekwatny sposób oddziaływania

- indywidualnej psychoterapii długoterminowej: spotkania odbywają się regularnie kilka razy w tygodniu. Praca terapeutyczna oparta jest na założeniach psychoanalizy - polega na budowaniu bezpiecznej i zaufanej relacji pacjenta z terapeutą, w której możliwe jest szczegółowe przyjrzenie się sytuacji życiowej oraz towarzyszącym jej nieświadomym myślom, przeżyciom i konfliktom. Próba rozumienia odkrywanych w toku terapii nieświadomych treści prowadzi do stopniowego poszerzania zakresu wpływu na siebie, swoje decyzje, a tym samym do poprawy jakości całego życia.

 

Z tego rodzaju psychoterapii skorzystać mogą osoby z bardzo różnymi trudnościami czy diagnozami: od depresji, przez fobie, zaburzenia adaptacyjne, stany lękowe, borderline, z głębokimi zaburzeniami osobowości włącznie. Jednak w większości to nie diagnoza, a odczuwane cierpienie, ciekawość siebie i chęć zmiany są czynnikami umożliwiającymi efektywną pracę terapeutyczną.